Annika BRUNA Annika BRUNA
Annika BRUNA

Identiteetti ja demokratia -ryhmä

Jäsen

Ranska - Rassemblement national (Ranska)

syntynyt : , Versailles

Kirjallisesti vastattavat kysymykset (vastauksineen) Annika BRUNA

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg