Alexandra GEESE Alexandra GEESE
Alexandra GEESE

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä

Jäsen

Saksa - Bündnis 90/Die Grünen (Saksa)

syntynyt : , Lippstadt

Lausunnot – valmistelijana Alexandra GEESE

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648496 PE648.496v02-00 IMCO
Alexandra GEESE

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg