John HOWARTH John HOWARTH
John HOWARTH
Yhdistynyt kuningaskunta

Kahdeksas vaalikausi John HOWARTH

Poliittiset ryhmät

  • 30-06-2017 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

  • 30-06-2017 / 01-07-2019 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen

  • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Budjettivaliokunta
  • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Valtuuskunta Cariforum–EU- parlamentaarisessa valiokunnassa

Varajäsen

  • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Aluekehitysvaliokunta
  • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Pohjois-Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista

20-12-2018 REGI_AD(2018)632116 PE632.116v02-00 REGI
John HOWARTH

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (2021–2027) ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta

22-11-2018 BUDG_AD(2018)626957 PE626.957v02-00 BUDG
John HOWARTH

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta

11-10-2018 BUDG_AD(2018)625562 PE625.562v02-00 BUDG
John HOWARTH

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta

21-01-2019 REGI_AD(2019)629617 PE629.617v02-00 REGI
Ivana MALETIĆ

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus” perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta

26-11-2018 BUDG_AD(2018)626923 PE626.923v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä

11-10-2018 BUDG_AD(2018)625567 PE625.567v02-00 BUDG
Nils TORVALDS

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Ensisijaiset tiedustelut

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Vuoden 2018 talousarviomenettely (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth) EN

30-11-2017

I and my Socialist and Democrat colleagues abstained in the vote on the 2018 Budget. We felt that the Council had failed to negotiate seriously around the priorities of Parliament and hope that the Council will respond positively at the next negotiations. By abstaining, rather than voting against the Budget, we allowed the 2018 Budget to be adopted including increased allocations for Labour priorities such as Horizon 2020, Erasmus+, COSME, security, the Youth Employment Initiative and the EU Europol Agency, for which we have argued throughout the process.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.