Jonathan BULLOCK : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 01-08-2017 / 01-07-2019 : Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 01-08-2017 / 09-12-2018 : United Kingdom Independence Party (Yhdistynyt kuningaskunta)
  • 10-12-2018 / 12-02-2019 : - (Yhdistynyt kuningaskunta)
  • 13-02-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen 

  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Talousarvion valvontavaliokunta

Varajäsen 

  • 30-08-2017 / 21-01-2018 : Talousarvion valvontavaliokunta
  • 07-12-2018 / 01-07-2019 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Eurojustin ja Tanskan välinen rikosoikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

. – I have voted against this non-legislative report. In principle I usually oppose agreements with third countries and in this case I do not wish to see the mandate of Eurojust expanded. For this reason, I voted against this report.

Digitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) EN  
 

. – The UK delegation voted against this report because it is looking at modernising company law of the EU and therefore leading to harmonisation.

Rajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) EN  
 

. – The UK delegation voted against this report because, in essence, it is looking to harmonise the legal framework required with regards to the expectation of businesses in cross-border activities.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista