Evelyne GEBHARDT Evelyne GEBHARDT
Evelyne GEBHARDT

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Saksa - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksa)

syntynyt : , Montreuil-sous-Bois (France)

5. vaalikausi Evelyne GEBHARDT

Poliittiset ryhmät

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksa)

Varapuheenjohtaja

  • 08-09-2000 / 14-01-2002 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

Jäsen

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Ihmisgenetiikkaa ja nykylääketieteen muita uusia tekniikoita käsittelevä väliaikainen valiokunta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Echelon-sieppausjärjestelmää käsittelevä väliaikainen valiokunta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

all-activities

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

03-05-2004 P5_CRE(2004)05-03(5)

Kuluttajansuoja

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(6)

Puhemiehen ilmoitus

01-04-2004 P5_CRE(2004)04-01(1)

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Päätöslauselmaesitykset

Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Draft resolution On the patenting of human genes EN

01-10-2001 B5-0651/2001

Parlamentin kysymykset

Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg