Evelyne GEBHARDT Evelyne GEBHARDT
Evelyne GEBHARDT

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Saksa - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksa)

syntynyt : , Montreuil-sous-Bois (France)

6. vaalikausi Evelyne GEBHARDT

Poliittiset ryhmät

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksa)

Jäsen

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta

all-activities

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO parlamentin uudesta roolista ja toimivallasta Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanossa

03-06-2008 IMCO_AD(2008)404819 PE 404.819v03-00 IMCO
Evelyne GEBHARDT

Päätöslauselmaesitykset

Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset

Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto kadonneiden lasten löytämistä koskevasta kiireellisestä yhteistyöstä

21-04-2008 P6_DCL(2008)0036 Hyväksytty
Edward MCMILLAN-SCOTT Roberta ANGELILLI Glenys KINNOCK Evelyne GEBHARDT Diana WALLIS
Jättämispäivä : 21-04-2008
Raukeamispäivä : 24-07-2008
Hyväksymispäivä : 02-09-2008
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2008)0391
Allekirjoittajien lukumäärä : 418 - 24-07-2008

Läsnäololista

Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg