Jörgen WARBORN Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Ruotsi - Moderaterna (Ruotsi)

syntynyt : , Varberg

Etusivu Jörgen WARBORN

Jäsen

INTA
Kansainvälisen kaupan valiokunta
DMER
Suhteista Mercosuriin vastaava valtuuskunta
DLAT
Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

BUDG
Budjettivaliokunta
TRAN
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
D-CN
Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

Restrictions on trade in medical equipment EN

01-04-2020 P-001994/2020 Komissio
Kirjalliset kysymykset

Työjärjestyksen 111 artiklan mukainen vastalause: unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (B9-0091/2020) SV

12-02-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Vi röstade nej till invändningen mot kommissionens delegerade akt om unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse, som fastslår 151 energiprojekt berättigade till EU-finansiering (varav 68 % el, 21 % gas, 11 % övriga). Projekten är av gemensamt intresse givet att de bidrar till färdigställandet av energiunionen, exempelvis genom ökad sammanlänkning, ökat oberoende gentemot tredje land samt effektivare resursutnyttjande. Moderaterna ser positivt på att antalet gasprojekt har minskat betydligt jämfört med föregående förteckning men understryker samtidigt att riktlinjerna för hur förteckningen fastställs snarast bör uppdateras i linje med EU:s klimat- och miljöpolitiska ramverk.

EU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa (B9-0090/2020, B9-0092/2020) SV

12-02-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Vi stödde denna resolution som sätter riktlinjer för en europeisk strategi för att avskaffa all kvinnlig könsstympning. I ett ändringsförslag röstade vi för att de som gjort sig skyldiga till kvinnlig könsstympning ska utvisas. Vi står bakom detta under förutsättning att det inte rör medborgare i den egna staten och att utvisningen sker som följd av lagakraftvunnen dom om det grova brott som kvinnlig könsstympning utgör.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg

Postiosoite

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 08F359
    1047 Brussels