Geert BOURGEOIS Geert BOURGEOIS
Geert BOURGEOIS

Euroopan konservatiivit ja reformistit

Työvaliokunnan jäsen

Belgia - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgia)

syntynyt : , Roeselare

Etusivu Geert BOURGEOIS

Jäsen

INTA
Kansainvälisen kaupan valiokunta
AFCO
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
AIDA
Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta
D-IN
Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen

IMCO
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Viimeaikainen toiminta

Nuorisotakuun vahvistaminen (B9-0310/2020) NL

08-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Voor N-VA is jobcreatie, en in het bijzonder het aanpakken van jeugdwerkloosheid een absolute beleidsprioriteit. Dit mag geen twijfel lijden. Arbeidsmarktbeleid is echter een bevoegdheid van de lid- en deelstaten, en moet op maat van de eigen arbeidsmarkt worden gevoerd. EU-optreden mag lidstaten geenszins ontslaan van hun eigen verantwoordelijkheid om hervormingen door te voeren. De grootschalige Europese financiering gekoppeld aan de jeugdgarantie verbergt helaas de structurele problemen die aan de jeugdwerkloosheid ten grondslag liggen. Deze financiering ontneemt de prikkels voor de betrokken regio’s om ernstig te hervormen. N-VA vindt het dan ook een slecht idee om de jeugdgarantie uit te breiden en dit een permanent en bindend instrument te maken, met verhoogde Europese financiering.

Export restrictions on medicines and medical supplies EN

01-10-2020 E-005398/2020 Komissio
Kirjalliset kysymykset

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg