Nathalie LOISEAU Nathalie LOISEAU
Nathalie LOISEAU

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Ranska - La République en marche (Ranska)

syntynyt : , Neuilly-sur-Seine

Päätöslauselmaesitykset Nathalie LOISEAU

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg