Nathalie LOISEAU Nathalie LOISEAU
Nathalie LOISEAU

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Ranska - La République en marche (Ranska)

syntynyt : , Neuilly-sur-Seine

Kirjallisesti vastattavat kysymykset (vastauksineen) Nathalie LOISEAU

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg