Leila CHAIBI Leila CHAIBI
Leila CHAIBI

Euroopan yhtyneen vasemmiston ryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto

Jäsen

Ranska - La France Insoumise (Ranska)

syntynyt : , Dijon

Kirjallisesti vastattavat kysymykset (vastauksineen) Leila CHAIBI

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg