Christophe GRUDLER Christophe GRUDLER
Christophe GRUDLER

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Ranska - Mouvement Démocrate (Ranska)

syntynyt : , BELFORT

Kirjallisesti vastattavat kysymykset (vastauksineen) Christophe GRUDLER

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg