Gilles BOYER : Etusivu 

Jäsen 

BURO  
Euroopan parlamentin puhemiehistö 
QUE  
Kvestorit 

Vastuualueet kvestorina: 

 • Jäsenten turvallisuus parlamentin tiloissa – täytäntöönpanotoimet (mukaan lukien tupakointikieltoa koskevien puhemiehistön sääntöjen täytäntöönpano)
 • Edunvalvojien rekisteriin liittyvät tekniset seikat, pitkäaikaisen kulkuluvan haltijoiden pääsy jäsenille varatuille alueille
 • Jäsenten kieli- ja atk-kurssit
 • Jäsenten käytössä oleva parlamentin kirjasto ja asiakirjahallinto
 • Yhteydet entisten jäsenten yhdistykseen, mukaan lukien entisten jäsenten kulkuoikeudet
 • Euroopan parlamentin jäsenten työpaikkahäirintää koskevia valituksia käsittelevän neuvoa-antavan komitean jäsen
 • Tieto- ja viestintätekniikan innovointistrategiaa käsittelevän puhemiehistön työryhmän jäsen
 • Parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien asemaa koskevien soveltamisohjeiden 23 artiklan mukainen sovittelija
Talous- ja raha-asioiden valiokunta 
Suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta 

Varajäsen 

Talousarvion valvontavaliokunta 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 
Pohjoisesta yhteistyöstä ja suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018  
- ECON_AD(2020)643104 -  
-
ECON 
Lausunnot – varjovalmistelijana 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018  
- ECON_AD(2020)643134 -  
-
ECON 
Lausunnot – varjovalmistelijana 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018  
- ECON_AD(2020)643141 -  
-
ECON 
Lausunnot – varjovalmistelijana 

Yhteystiedot 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. WILLY BRANDT
  04M003
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T12039
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postiosoitteet 

  European Parliament
  Rue de Trêves 
  Willy Brandt 04M003
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: 
  Gilles Boyer
  BP 80031
  75721 Paris cedex 15
  FR Paris
   
  Contact data: