Stéphanie YON-COURTIN Stéphanie YON-COURTIN
Stéphanie YON-COURTIN

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Ranska - Liste Renaissance (Ranska)

syntynyt : , Coutances

Mietinnöt – esittelijänä Stéphanie YON-COURTIN

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

MIETINTÖ kilpailupolitiikasta – vuosikertomus 2019

26-02-2020 A9-0022/2020 PE641.227v03-00 ECON
Stéphanie YON-COURTIN

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg