Barbara Ann GIBSON Barbara Ann GIBSON
Barbara Ann GIBSON
Yhdistynyt kuningaskunta

syntynyt : , Oklahoma

Yhdeksäs vaalikausi Barbara Ann GIBSON

Poliittiset ryhmät

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Uudistuva Eurooppa - ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Aluekehitysvaliokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.