Lucy NETHSINGHA Lucy NETHSINGHA
Lucy NETHSINGHA
Yhdistynyt kuningaskunta

syntynyt : , Southampton

Yhdeksäs vaalikausi Lucy NETHSINGHA

Poliittiset ryhmät

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Uudistuva Eurooppa - ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Yhdistynyt kuningaskunta)

Puheenjohtaja

  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Oikeudellisten asioiden valiokunta

Jäsen

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta
  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Valiokuntien puheenjohtajakokous

Varajäsen

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Aluekehitysvaliokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Suhteista Maghreb-maihin ja Maghrebin arabiunioniin, mukaan lukien EU:n ja Marokon, EU:n ja Tunisian ja EU:n ja Algerian parlamentaariset sekavaliokunnat, vastaava valtuuskunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

MIETINTÖ valtakirjojen tarkastuksesta

28-01-2020 A9-0015/2020 PE644.897v03-00 JURI
Lucy NETHSINGHA

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.