Carlo CALENDA Carlo CALENDA
Carlo CALENDA

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Italia - Azione (Italia)

syntynyt : , Roma

Etusivu Carlo CALENDA

Jäsen

ITRE
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
D-CA
Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen

ENVI
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
D-MD
Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
D-US
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg