Ioan-Rareş BOGDAN Ioan-Rareş BOGDAN
Ioan-Rareş BOGDAN

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Romania - Partidul Naţional Liberal (Romania)

syntynyt : , Ocna Mures

Etusivu Ioan-Rareş BOGDAN

Jäsen

LIBE
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
D-US
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen

AFET
Ulkoasiainvaliokunta
ITRE
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
CULT
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
PETI
Vetoomusvaliokunta
DLAT
Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Viimeaikainen toiminta

Seasonal workers abroad EN

20-05-2020 P-003111/2020 Komissio
Kirjalliset kysymykset

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen laajentumis- ja naapuruuskumppaneille covid-19-pandemiakriisin yhteydessä RO

15-05-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

O sumă de 3 miliarde de euro sub formă de împrumuturi va fi direcționată pentru a sprijini țările vecine și partenere ale UE să facă față impactului pandemiei provocate de COVID-19. Asistența financiară se înscrie în pachetul oferit statelor partenere vizate de politica de extindere și vecinătate a UE.
Împrumuturile vor beneficia de condiții extrem de favorabile, vor fi prevăzute pentru o perioadă de un an și vor ajuta zece țări ale căror economii au fost împinse în recesiune de pandemie. Sumele vor fi alocate, după cum urmează: Albania (180 milioane euro), Bosnia si Herțegovina (250 milioane euro), Georgia (150 milioane euro), Iordania (200 milioane de euro), Kosovo (100 milioane de euro), Republica Moldova (100 milioane euro), Muntenegru (60 milioane euro), Macedonia de Nord (160 milioane euro), Tunisia (600 milioane euro) și Ucraina (1.2 miliarde euro).
Cu ajutorul acestor sume, țările menționate vor putea să atenueze efectele sociale și economice negative ale crizei.
Salut această acțiune adoptată în regim de urgență și subliniez în mod deosebit acordarea împrumutului de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova, propus de Comisia Europeană. Prima tranșă ar putea ajunge chiar în luna mai și vine într-un moment cheie legat de contextul crizei provocate de coronavirus.

Lentoliikenteen harjoittamista koskevat väliaikaiset toimenpiteet RO

15-05-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Parlamentul a adoptat o serie de propuneri legislative care vor oferi o mai mare flexibilitate sectorului transporturilor prin eliminarea temporară a barierelor și
sarcinilor administrative.
Sectorul aviației are o importanță strategică pentru Uniunea Europeană, contribuind în mod vital la ansamblul economiei UE și la ocuparea forței de muncă în Europa.
În 2016, de exemplu, sectorul aviației a susținut 9,4 milioane de locuri de muncă și a vărsat peste 624 de miliarde EUR la PIB-ul UE.
Aviația este însă importantă și pentru prosperitatea IMM-urilor și a turismului. Cererea mai scăzută, închiderea frontierelor și restricțiile temporare impuse călătoriilor cu avionul în interiorul UE și între UE și marile piețe internaționale înseamnă că transportul aerian de pasageri va continua probabil să scadă semnificativ.
Această propunere urmărește să modifice temporar o serie de dispoziții ale unor acte legislative existente referitoare la sectorul aviației, pentru a permite Comisiei și autorităților naționale să contracareze cu mai multă ușurință consecințele negative ale pandemiei de COVID-19 și să diminueze impactul crizei asupra sectorului aviației.
Printre măsurile temporare se numără o modificare a normelor de acordare a licențelor transportatorilor aerieni în cazul unor probleme financiare cauzate de pandemia de COVID-19 precum și simplificarea procedurilor aplicabile impunerii de restricții în materie de drepturi de trafic.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg