Athanasios KONSTANTINOU Athanasios KONSTANTINOU
Athanasios KONSTANTINOU

Sitoutumattomat

Kreikka - Popular Association – Golden Dawn (Kreikka)

syntynyt : , Athènes

Kirjallisesti vastattavat kysymykset (vastauksineen) Athanasios KONSTANTINOU

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg