Miroslav RADAČOVSKÝ Miroslav RADAČOVSKÝ
Miroslav RADAČOVSKÝ

Sitoutumattomat

Slovakia - Independent (Slovakia)

syntynyt : , Lutina

Etusivu Miroslav RADAČOVSKÝ

Jäsen

IMCO
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
D-RU
Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
D-MD
Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
DEPA
Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

AFET
Ulkoasiainvaliokunta

Viimeaikainen toiminta

EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istuntoa varten (B9-0093/2020, B9-0095/2020) SK

13-02-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Za odsúdeniahodné považujem ubližovanie ľuďom. Toto svoje tvrdenie som potvrdil niekoľkokrát.
Nemyslím si však, že postavenie žien dokážeme ako EÚ pozdvihnúť akýmkoľvek legislatívnym aktom, nech už v ňom formulujeme lepšie a kvalitnejšie navrhnuté riešenia. Postavenie žien formovalo nielen hnutie sufražetiek, ale aj významní muži nielen z Európy. Skutok, ktorého obeťou sa stala Hervin Khalafová, je ukážkou nechutnej brutality a mňa zaráža, že existuje dôvodné podozrenie, že sa ho mohli dopustiť vojaci armády štátu, ktorý mal skôr zavedené volebné právo žien, než niektoré štáty západnej Európy.
Možno na rozdiel od iných viem, že ľudské práva netreba žiadnemu človeku priznať. Sú prirodzeným právom každého človeka od jeho prvého nadýchnutia sa. Dedičstvo, ktoré sme dostali od tých, ktorí zaň boli ochotní bojovať do posledného svojho dychu, bolo vybojovanie si pozitívnej alebo negatívnej povinnosti štátu pri uplatňovaní si týchto prirodzených práv. Je úlohou jednotlivých štátov, aby dodržiavali svoju povinnosť v tomto smere.
O Európskej únii aj mnohí zahraniční pozorovatelia a politici tvrdia, že je „obchodný obor, ale politický trpaslík“. Ak sa chce EÚ zbaviť tohto označenia, musí vyvíjať činnosti inak, než zbavovaním sa zodpovednosti členských štátov tým, že tieto prenesie na akékoľvek iné subjekty.

EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) SK

12-02-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Z mojej bývalej profesionálnej kariéry viem, že jedna vec zabezpečujúca kvalitné obchodné vzťahy, je právna istota. Jednou zo základných garancií investora, vďaka ktorej je ochotný začať ekonomickú činnosť v inej než svojej domovskej krajine, je ochrana investícií.
Preto som túto dohodu podporil aj svojím hlasom.

EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) SK

12-02-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Nie je tajomstvom, že som jedným z najstarších poslancov Európskeho parlamentu. Pamätám si boje, ktoré viedli USA a aj Francúzsko s Vietnamom, aby ochránili demokraciu. Vždy som patril k tým, ktorí uprednostňujú dohody a dialógy pred rinčaním zbraní a vraždením. Obetiam, a to nielen na živote, sa nikdy nevyhne ani jedna strana konfliktu.
Uznesenie, ktoré som aj preto podporil, mnohí moji kolegovia v pléne kritizovali. Netvrdím, že je dokonalé, ale podporil som ho s presvedčením, že toto uznesenie je signálom nielen pre v minulosti tak ťažko skúšaný vietnamský ľud, ale aj pre ľud a hlavne deti v Bangladéši. Ak sa nám podarí tieto dohody s Vietnamskou socialistickou republikou presadiť, možno to bude mať pozitívny vplyv aj na pokles detskej práce v Bangladéši. Osobne som totiž toho názoru, že 9 možno 10 ročné dieťa má sedieť v škole a vzdelávať sa, a nie napr. vo fabrike farbiť odevy.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg