Vladimír BILČÍK : Etusivu 

Puheenjohtaja 

Valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa 

Jäsen 

CPDE  
Valtuuskuntien puheenjohtajakokous 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 
Valtuuskunta EU:n ja Pohjois-Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa 

Varajäsen 

Ulkoasiainvaliokunta 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 
Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa 
Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Viimeaikainen toiminta 

Yhteystiedot