Silvia MODIG : Etusivu 

Jäsen 

Budjettivaliokunta 
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 
Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta 

Varajäsen 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 
Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta 
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa 
Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Viimeaikainen toiminta 

Yhteystiedot