Aušra MALDEIKIENĖ Aušra MALDEIKIENĖ
Aušra MALDEIKIENĖ

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Liettua - Independent (Liettua)

syntynyt : ,

Kirjallisesti vastattavat kysymykset (vastauksineen) Aušra MALDEIKIENĖ

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Chinese legislation impacting the issue of succession of the Dalai Lama and Tibetan Buddhist leaders EN

06-05-2020 E-002786/2020 Komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

Chinese interference in the succession of the Dalai Lama EN

11-02-2020 E-000811/2020 Komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg