Richard
CORBETT

Lausunnot – varjovalmistelijana - Yhdeksäs vaalikausi Richard CORBETT

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020

04-09-2019 PECH_AD(2019)638756 PE638.756v04-00 PECH
Chris DAVIES