Richard
CORBETT

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) - 6. vaalikausi Richard CORBETT

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Euroopan veitsiteollisuuden tuotteiden alkuperän merkitsemiseen

03-09-2007 P6_DCL(2007)0072 Rauennut
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Catherine GUY-QUINT Linda McAVAN Richard CORBETT Erika MANN
Jättämispäivä : 03-09-2007
Raukeamispäivä : 03-12-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 169 - 04-12-2007

Kirjallinen kannanotto Eurooppa-neuvoston kokousten järjestämiseen Strasbourgissa

26-04-2006 P6_DCL(2006)0033 Rauennut
Richard CORBETT Alexander Nuno PICKART ALVARO Christopher HEATON-HARRIS Cecilia MALMSTRÖM Cem ÖZDEMIR
Jättämispäivä : 26-04-2006
Raukeamispäivä : 26-07-2006
Allekirjoittajien lukumäärä : 199 - 26-07-2006

Kirjallinen kannanotto European City Guides -yrityksen toimintaan

26-09-2005 P6_DCL(2005)0049 Rauennut
Richard CORBETT
Jättämispäivä : 26-09-2005
Raukeamispäivä : 26-12-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 36 - 26-12-2005

Kirjallinen kannanotto hengityselinten sairauksiin

26-09-2005 P6_DCL(2005)0048 Rauennut
Richard CORBETT
Jättämispäivä : 26-09-2005
Raukeamispäivä : 26-12-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 88 - 26-12-2005