Richard CORBETT Richard CORBETT
Richard CORBETT
Yhdistynyt kuningaskunta

syntynyt : , Southport

6. vaalikausi Richard CORBETT

Poliittiset ryhmät

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta

Varajäsen

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Andien maiden yhteisöön vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budjettivaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Andien maiden yhteisöön vastaava valtuuskunta

all-activities

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Päätöslauselmaesitykset

Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset

Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Euroopan veitsiteollisuuden tuotteiden alkuperän merkitsemiseen

03-09-2007 P6_DCL(2007)0072 Rauennut
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Catherine GUY-QUINT Linda McAVAN Richard CORBETT Erika MANN
Jättämispäivä : 03-09-2007
Raukeamispäivä : 03-12-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 169 - 04-12-2007

Kirjallinen kannanotto Eurooppa-neuvoston kokousten järjestämiseen Strasbourgissa

26-04-2006 P6_DCL(2006)0033 Rauennut
Richard CORBETT Alexander Nuno PICKART ALVARO Christopher HEATON-HARRIS Cecilia MALMSTRÖM Cem ÖZDEMIR
Jättämispäivä : 26-04-2006
Raukeamispäivä : 26-07-2006
Allekirjoittajien lukumäärä : 199 - 26-07-2006

Kirjallinen kannanotto European City Guides -yrityksen toimintaan

26-09-2005 P6_DCL(2005)0049 Rauennut
Richard CORBETT
Jättämispäivä : 26-09-2005
Raukeamispäivä : 26-12-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 36 - 26-12-2005

Läsnäololista

Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.