Richard CORBETT Richard CORBETT
Richard CORBETT
Yhdistynyt kuningaskunta

syntynyt : , Southport

Yhdeksäs vaalikausi Richard CORBETT

Poliittiset ryhmät

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Varapuheenjohtaja

  • 12-11-2019 / 31-01-2020 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta

Jäsen

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Kalatalousvaliokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
  • 09-10-2019 / 11-11-2019 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta

Varajäsen

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020

04-09-2019 PECH_AD(2019)638756 PE638.756v04-00 PECH
Chris DAVIES

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset

Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.