• Margrete   AUKEN  

Margrete AUKEN : Lausunnot – valmistelijana - 6. vaalikausi 

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO konventionaalisista energianlähteistä ja energiateknologiasta  
- DEVE_AD(2007)392355 -  
-
DEVE