Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä

Jäsen

Tanska - Socialistisk Folkeparti (Tanska)

6. vaalikausi Margrete AUKEN

Poliittiset ryhmät

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialistisk Folkeparti (Tanska)

Jäsen

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta
 • 26-01-2005 / 14-01-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Vetoomusvaliokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta

Varajäsen

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta

all-activities

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO konventionaalisista energianlähteistä ja energiateknologiasta

10-09-2007 DEVE_AD(2007)392355 PE 392.355v02-00 DEVE
Margrete AUKEN

Päätöslauselmaesitykset

Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset

Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Läsnäololista

Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg