Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä

Jäsen

Tanska - Socialistisk Folkeparti (Tanska)

7. vaalikausi Margrete AUKEN

Poliittiset ryhmät

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Socialistisk Folkeparti (Tanska)

Varapuheenjohtaja

 • 23-06-2010 / 30-06-2014 : Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta

Jäsen

 • 16-07-2009 / 13-06-2010 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Vetoomusvaliokunta
 • 16-09-2009 / 22-06-2010 : Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Vetoomusvaliokunta

Varajäsen

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 03-06-2010 / 18-01-2012 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

all-activities

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO Euroopan unionin hallinnollista menettelyä koskevasta säännöksestä

25-06-2012 PETI_AD(2012)486110 PE 486.110v02-00 PETI
Margrete AUKEN

LAUSUNTO 27. vuosikertomuksesta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2009)

25-05-2011 PETI_AD(2011)462635 PE 462.635v02-00 PETI
Margrete AUKEN

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010, Pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

02-10-2009 PETI_AD(2009)428132 PE 428.132v03-00 PETI
Margrete AUKEN

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä

24-09-2012 ENVI_AD(2012)483719 PE 483.719v02-00 ENVI
Dan JØRGENSEN

Päätöslauselmaesitykset

Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Yhteinen päätöslauselmaesitys Bahrainista, erityisesti Nabeel Rajabin, Abdulhadi al-Khawajan ja Ibrahim Sharifin tapauksista

05-02-2014 RC-B7-0100/2014

Parlamentin kysymykset

Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto koulutukseen ja uskonnolliseen syrjintään Pakistanissa

17-04-2012 P7_DCL(2012)0017 Rauennut
Elmar BROK Margrete AUKEN Ryszard CZARNECKI Dennis de JONG Kristiina OJULAND
Jättämispäivä : 17-04-2012
Raukeamispäivä : 17-07-2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 56 - 05-07-2012

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg