Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä

Jäsen

Tanska - Socialistisk Folkeparti (Tanska)

Lausunnot – varjovalmistelijana Margrete AUKEN

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control EN

07-10-2020 ENVI_AD(2020)647141 PE647.141v03-00 ENVI
Pascal CANFIN

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the public sector loan facility under the Just Transition Mechanism EN

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658776 PE658.776v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

LAUSUNTO suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä

16-09-2020 ENVI_AD(2020)648284 PE648.284v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

LAUSUNTO eurooppalaisesta metsästrategiasta – tie eteenpäin

23-06-2020 ENVI_AD(2020)646939 PE646.939v02-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD

Lausunto Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2018

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg