Johan DANIELSSON Johan DANIELSSON
Johan DANIELSSON

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Ruotsi - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Ruotsi)

syntynyt : , Borlange

Etusivu Johan DANIELSSON

Jäsen

TRAN
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
DEEA
Pohjoisesta yhteistyöstä ja suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta

Varajäsen

EMPL
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
DKOR
Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

EU:n elvytyspaketti (keskustelu) SV

27-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-27(1-054-7812)
Osallistuminen täysistuntoihin

Uusi monivuotinen rahoituskehys, omat varat ja elvytyssuunnitelma SV

15-05-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

. – Vi svenska socialdemokrater, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Jytte Guteland, och Evin Incir, valde att avstå vid omröstningen om resolutionen om den fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen.
Vi står bakom resolutionens avsikt att inrätta en återhämtningsfond som i ett exceptionellt läge kan bidra till återhämtning i en global hälsokris. Resolutionen innehåller värdefulla tydliggöranden om vikten av att EU:s nästa långtidsbudget ska utgå från principerna om den europeiska pelaren för sociala rättigheter, den gröna given som ska bidra till en hållbar och socialt rättvis omställning, samt det faktum att krisen hårdast drabbar kvinnor och minoriteter.
Vi är positiva till en breddning av unionens egna medel – närmare bestämt en avgift på icke-återvunnet plast och intäkter från försäljning av utsläppsrätter – för ändamålsenlig finansiering av EU:s nästa långtidsbudget. Samtidigt vänder vi oss kraftigt emot ett avskaffande av Sveriges rabatter på medlemsavgiften. Vi är också kritiska till återhämtningsfondens betydande storlek, fördelningen mellan bidrag och lån, samt fondens finansiering via s.k. återhämtningsobligationer.
Sammanfattningsvis kan vi inte stödja resolutionens andemening om att EU:s budget ska växa kraftigt i omfattning. Som huvudregel anser vi att budgetrestriktivitet bör utgöra en vägledande princip i utformningen av nästa långtidsbudget. Följaktligen kan vi inte stödja parlamentets resolution om den fleråriga budgetramen.

Schumanin julistuksen 70. vuosipäivä (keskustelu) SV

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-087-0000)
Osallistuminen täysistuntoihin

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg