Udo BULLMANN : Etusivu 

Jäsen 

Kehitysvaliokunta 
Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta 
Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Varajäsen 

Budjettivaliokunta 
Valtuuskunta Cariforum–EU- parlamentaarisessa valiokunnassa 
Suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta 
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Viimeaikainen toiminta 

Yhteystiedot