Nadine MORANO Nadine MORANO
Nadine MORANO

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Ranska - Les Républicains (Ranska)

syntynyt : , Nancy

Kahdeksas vaalikausi Nadine MORANO

Poliittiset ryhmät

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet

  • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Ranska)
  • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Ranska)

Jäsen

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista yleisafrikkalaiseen parlamenttiin vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Varajäsen

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
  • 23-09-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Eurojustin ja Tanskan välinen rikosoikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus (A8-0192/2019 - Claude Moraes) FR

18-04-2019

J’ai voté en faveur de ce rapport concernant l’accord sur la coopération judiciaire en matière pénale entre Eurojust et le Danemark. Au regard de son statut particulier au sein de l’Union, le Danemark ne participe pas au nouveau règlement Eurojust. Il a toutefois manifesté sa volonté de coopérer avec Eurojust, ce qui nécessitait la conclusion d’un accord particulier.

Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) FR

18-04-2019

J’ai voté en faveur de ce rapport sur les normes applicables aux émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds neufs. Près de 25 % des émissions liées au transport routier dans l’Union sont issues des poids-lourds. Le texte fixe un objectif de réduction de 30 % des émissions de CO2 d’ici 2030 pour les nouveaux véhicules utilitaires lourds. Il s’agit de la toute première législation de l’Union relative aux émissions de CO2 des camions, qui a pour but d’améliorer la qualité de l’air et de lutter contre le changement climatique.

Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) FR

18-04-2019

J’ai voté en faveur de ce rapport sur la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. Ce texte contient diverses dispositions visant à accroître la part de véhicules de transport routier à émissions faibles ou nulles, en particulier en utilisant le levier des marchés publics.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg