Helmut SCHOLZ Helmut SCHOLZ
Helmut SCHOLZ

Euroopan yhtyneen vasemmiston ryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto

Jäsen

Saksa - DIE LINKE. (Saksa)

syntynyt : , Berlin

Päätöslauselmaesitykset Helmut SCHOLZ

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg