François ALFONSI : Etusivu 

Jäsen 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 
Aluekehitysvaliokunta 
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa 
Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Varajäsen 

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 
Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

Yhteystiedot