Axel VOSS Axel VOSS
Axel VOSS

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Saksa - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksa)

syntynyt : , Hameln

7. vaalikausi Axel VOSS

Poliittiset ryhmät

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksa)

Varapuheenjohtaja

 • 21-11-2012 / 30-06-2014 : Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta

Jäsen

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 16-09-2009 / 09-09-2012 : Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta
 • 10-09-2012 / 20-11-2012 : Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta

Varajäsen

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budjettivaliokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Vetoomusvaliokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 25-03-2012 : Budjettivaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Vetoomusvaliokunta
 • 26-03-2012 / 30-06-2014 : Oikeudellisten asioiden valiokunta

all-activities

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta

04-02-2014 LIBE_AD(2014)524542 PE 524.542v03-00 LIBE
Axel VOSS

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta

16-04-2013 JURI_AD(2013)502007 PE 502.007v03-00 JURI
Axel VOSS

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO aiheesta ”Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa”

19-09-2013 LIBE_AD(2013)504203 PE 504.203v02-00 LIBE
Judith SARGENTINI

LAUSUNTO vammaisten liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–2020

25-05-2011 PETI_AD(2011)462744 PE 462.744v03-00 PETI
Giles CHICHESTER

Parlamentin kysymykset

Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Eurojust EN

10-03-2014 E-002816/2014 Komissio

Eurojust

16-01-2014 O-000014/2014 Komissio

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg