Please fill this field
Magdalena ADAMOWICZ Magdalena ADAMOWICZ
Magdalena ADAMOWICZ

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

Membre

Pologne - Independent (Pologne)

Accueil Magdalena ADAMOWICZ

Présidente

D-ZA
Délégation pour les relations avec l'Afrique du Sud

Membre

CPDE
Conférence des présidents des délégations
TRAN
Commission des transports et du tourisme
LIBE
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Membre suppléante

JURI
Commission des affaires juridiques
DACP
Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

Dernières activités

Conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen du 17 au 21 juillet 2020 (suite du débat) PL

23-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-23(1-116-0625)
Contributions aux débats en séance plénière

Stratégie de santé publique de l'Union européenne après la COVID-19 (suite du débat) PL

08-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-08(1-187-1250)
Contributions aux débats en séance plénière
Magdalena ADAMOWICZ
Magdalena ADAMOWICZ

Sur EP NEWSHUB

Gratuluję Panom @sikorskiradek i @GiertychRoman oraz Pani mecenas @BarbaraGiertych wygranego boju o przełom w orzecznictwie dot. odpowiedzialności za hejt. Idealnie wpisuje się w konkluzje mojego raportu dla PE. Wasza wiedza będzie kluczowa w pracach nad nowym prawem 👍🇪🇺🇵🇱 https://t.co/xymqXAjGJ8 

Wybieralni autokraci zawsze stosują ten sam trick: „przecież technicznie rzecz biorąc głosowanie było prawie demokratyczne - suweren wybrał”. Tym szantażują opozycję i ci bezradnie w tym przedstawieniu biorą udział. A głosowanie to nie wybory, dyktat większości to nie demokracja!

„Tak mi dopomóż Bóg” wypowie PAD po przysiędze wierności Konstytucji. Czy to nie będzie obraza uczuć religijnych wobec: „Nie będziesz znieważał imienia Pana, Boga twojego, przysięgając fałszywie, bo Pan nie pozostawi bez kary tego, kto fałszywie posługuje się Jego imieniem”?

Contact

Bruxelles

Strasbourg