Roberta METSOLA : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
An Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Toscaireacht don chaidreamh leis an tSeapáin 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Roberta METSOLA  
Roberta METSOLA 

Ar MHOL NUACHTA PE

Teagmháil