Please fill this field
Ondřej KOVAŘÍK Ondřej KOVAŘÍK
Ondřej KOVAŘÍK

Grúpa Renew Europe

Comhalta

an tSeicia - ANO 2011 (an tSeicia)

Dáta Breithe : , KYJOV

Written explanations of vote Ondřej KOVAŘÍK

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

10-07-2020

I am pleased that the European Union has a desire and a will to work with other countries in the fight against serious crime and terrorism that will help the EU to further protect its security interest. We have witnessed several terrorist attacks in the past. The seriousness of this issue therefore can´t be called into question. Active cooperation with other countries and pre-emptive action is important to prevent or at least to reduce terrorist activity and planned attacks. Concerning the personal data protection, not only maximum protection is the key but also the principle of minimalism should be guaranteed. The information provided should be limited to what is necessary and inevitable and the level of data protection should be essentially equivalent to the level of protection provided by the EU law. The common interest to fight against serious crime and terrorism is a precondition for fruitful discussion and active cooperation that will bring an incredible number of benefits.

09-07-2020

The European Union is based on different values, including the protection of human rights, respect for freedom, equality, and the rule of law. In order to create a globally stable environment, it is important to spread these democratic values further, not only to neighboring countries but if possible to the whole world too. It is very sad that in the 21st century we are witnessing such a widespread internal political and economic crisis in Venezuela. It caused a huge humanitarian and migration crisis that lead to forced displacement, deaths of large numbers of people, and an overall weakening of global stability and peace. The European Union must emphasize a disagreement and a regret of Madura’s regime, but most importantly, it must call for the others to recognize legitimately appointed representatives who will contribute to resolving the ongoing crisis. Therefore, I have no choice but to express support for this proposal.

08-07-2020

Following the outbreak of the COVID-19 pandemic, member states were forced to adjust their sets of priorities and their financial budgets in a way they could promptly respond to the ongoing crisis. Similar changes have therefore also occurred in relation to the dates of application of the new VAT e-commerce package. Although several Member States are prepared to apply the measures as of January 1, 2021, there are serious concerns that some other economic operators may have difficulty in applying them correctly. Therefore, it would be better for the package to be postponed by no more than 3 months, which I see as adequate and sufficient time to guarantee the correct application. A well-functioning internal market, guaranteed competitiveness, and the transition to digitalization are key for the European Union. I, therefore, voted for the proposal to postpone the application of the regulation.

08-07-2020

I voted in favor of this proposal because I think it is very important to adopt a clear legal framework, which defines rules for posting workers. The different application of the rules by the Member States causes not only an increased administrative burden but also unnecessary chaos and additional problems in the performance of the transport sector employees. Fair remuneration for drivers and increased social protection are important for all employees within the European Union, and drivers are not exceptions. The use of digital tools will help drivers to reduce red tape and time spent behind the wheel. Less frequent, but more targeted and effective controls where needed are crucial.

08-07-2020

. ‒ Given that several shortcomings have been identified in the application of the social protection for road transport workers, it is important to support this proposal and address this issue. Every worker deserves decent conditions in the performance of their work. I am pleased that the adoption of this legislative proposal will improve the overall working conditions of road transport workers. Not only will drivers have better access to parking spaces, sanitation and catering facilities, but they will also spend more time with their families during a well-deserved break. Ensuring fair remuneration for all drivers is another benefit of the proposal. The better the working conditions, the better the road safety and overall psychological comfort of the driver.

08-07-2020

. ‒ I supported this proposal because I think it is very important to limit the performance of systematic cabotage that reduces fair competition and undermines the level playing field and overall access to the internal market for new entrepreneurs. The time limit, which constrains the driver to set off on the next journey, additionally promotes drivers’ rest and a guarantee to spend more time with a family. I am pleased that the European Union has stepped up against the phenomenon of the so-called letterbox companies. Such illegal practices have no place in the European Union. Once again, digitisation and the introduction of tachographs will help us to monitor enforcement of the new rules and combat fraud.

19-06-2020

Na začátku pandemie COVID-19 jednotlivé členské státy unilaterálně obnovily hraniční kontroly a postupně i došlo k úplnému uzavření hranic. Evropská unie se s podobnou situací, jakou byla koronavirová krize doposud nesetkala, a bylo proto logické, že byla přijata řada mimořádných opatření. A to včetně možných negativních dopadů, zejména na přeshraniční pracovníky, dopravce a v celkovém ohledu i na správné fungování jednotného trhu. I z tohoto důvodů je vítané, že země EU přistoupily ke koordinovanému postupu při postupném uvolňování přeshraničního pohybu, který je klíčový pro podporu hospodářské obnovy, ale také z hlediska možností a příležitostí, které skýtá schengenský prostor z hlediska fungování EU.

18-06-2020

V zájmu obou stran, Evropské unie i Velké Británie, je dosažení funkční dohody. Z pohledu České republiky jako proexportní země je určitě vítaná dohoda zahrnující veškeré klíčové oblasti. Velmi pozitivně vnímám odhodlání a ambiciózní přístup Evropské unie ohledně nastavení smysluplné spolupráce a uzavření dohody s Velkou Británií. V opačném případě by totiž nevyhnutelně vznikly významné překážky ve vzájemné spolupráci, dodatečné náklady či zvýšená administrativní zátěž pro podnikatele a obchodník. Pevně věřím, že se takovému scénáři budeme moci vyhnout.

18-06-2020

. – Hlasoval jsem pro zřízení zvláštního výboru Evropského parlamentu pro boj proti rakovině z velmi prostého důvodu. Na toto onemocnění zemře přes tři a půl tisíce občanů Evropské unie denně. To je populace malého města každý den. Zvážíme-li tato čísla ve světle současně probíhající koronavirové krize, musíme si přiznat, že jsme jako společnost k úmrtím způsobeným nádorovými onemocněními do jisté míry tolerantnější. Ale nemuselo by tomu tak být, podle odborníků lze 30 až 50 % případů předcházet, u některých, např. v České republice častých onemocnění, jako je kolorektální karcinom, se dá předejít až 95 % případům včasnou diagnózou. Proto jsem vznik zvláštního výboru podpořil, aby vyhodnotil, posoudil a doporučil veškerá možná opatření, která může Evropská unie v rámci svých kompetencí v této oblasti učinit, aby pomohla členským státům snižovat zdravotní, společenské i ekonomické dopady těchto onemocnění.

18-06-2020

Podpořil jsem zřízení zvláštního výboru Evropského parlamentu pro zahraniční vměšování do demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací, protože potřebujeme strategii, jak postupovat proti opakovanému a systematickému zahraničnímu vměšování, ať už státních či nestátních subjektů, do voleb, volebních kampaní a dalších demokratických procesů v Evropské unii a jejich členských státech. Jedná se zejména o dezinformační kampaně, kybernetické útoky, finanční podporu, ale i nátlak na politické aktéry a obecně podrývání demokratické občanské společnosti.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg