Emil RADEV : Baile 

Leas-Chathaoirleach 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 

Comhalta 

An Coiste um Achainíocha 
An Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla 
An Toscaireacht don chaidreamh le Leithinis na Cóiré 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil