Veuillez remplir ce champ
Ulrike MÜLLER Ulrike MÜLLER
Ulrike MÜLLER

Grúpa Renew Europe

Comhalta

an Ghearmáin - Freie Wähler (an Ghearmáin)

Dáta Breithe : , Augsburg

8ú Téarma Parlaiminteach Ulrike MÜLLER

Grúpaí polaitiúla

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grúpa Chomhghuaillíocht na Liobarálaithe agus na nDaonlathaithe don Eoraip - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Freie Wähler (an Ghearmáin)

Cathaoirleach

 • 07-12-2017 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Astráil agus leis an Nua-Shéalainn

Comhalta

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Theas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 • 29-11-2017 / 06-12-2017 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Astráil agus leis an Nua-Shéalainn
 • 07-12-2017 / 01-07-2019 : Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : An Coiste Speisialta um nós imeachta údaraithe AE maidir le lotnaidicídí

Comhalta ionadaíoch

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 14-07-2014 / 27-11-2017 : Toscaireacht chun na gCoistí um Chomhar Parlaiminteach de AE agus den Chasacstáin, de AE agus den Chirgeastáin, de AE agus den Úisbéiceastáin agus de AE agus den Táidsíceastáin, agus don chaidreamh leis an Tuircméanastáin agus leis an Mongóil
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh le Ceanada
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 14-06-2018 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun na gCoistí um Chomhar Parlaiminteach de AE agus den Chasacstáin, de AE agus den Chirgeastáin, de AE agus den Úisbéiceastáin agus de AE agus den Táidsíceastáin, agus don chaidreamh leis an Tuircméanastáin agus leis an Mongóil

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Quality of water intended for human consumption (debate) DE

27-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-27(3-536-0000)

Discontinuing seasonal changes of time (debate) DE

25-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-25(1-137-0000)

Sustainable use of pesticides (debate) DE

12-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-12(2-049-0000)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le scor d’athruithe séasúracha ama

20-02-2019 AGRI_AD(2019)630764 PE630.764v02-00 AGRI
Ulrike MÜLLER

OPINION on EU action for sustainability EN

31-05-2017 AGRI_AD(2017)600908 PE600.908v02-00 AGRI
Ulrike MÜLLER

OPINION concerning a European Union Strategy for the Alpine Region EN

26-04-2016 AGRI_AD(2016)577050 PE577.050v02-00 AGRI
Ulrike MÜLLER

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le hAontachas an Aontais Eorpaigh le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

30-11-2018 ENVI_AD(2018)629689 PE629.689v02-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

30-11-2018 ENVI_AD(2018)630759 PE630.759v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár spáis an Aontais agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 912/2010, Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013, Rialachán (AE) Uimh. 377/2014 agus Cinneadh 541/2014/AE

15-11-2018 ENVI_AD(2018)629519 PE629.519v01-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

Tairiscintí i gcomhair rún

Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Trasnálacha móra

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte trascheisteanna móra i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Úachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 139, Iarscríbhinn III

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on European GMO-free regions EN

12-09-2016 P8_DCL(2016)0072 Tite ar lár
Marijana PETIR Elisabetta GARDINI Norbert ERDŐS Franc BOGOVIČ Pavel POC Ulrike MÜLLER Bas BELDER Barbara KAPPEL Andrej PLENKOVIĆ Ivana MALETIĆ
Dáta oscailte : 12-09-2016
Dáta don titim ar lár : 12-12-2016
Líon na sínitheoirí : 80 - 13-12-2016

Dearbhú i scríbhinn on supporting and stimulating the access of women from rural areas to the labour market EN

07-03-2016 P8_DCL(2016)0024 Tite ar lár
Viorica DĂNCILĂ Clara AGUILERA Maria NOICHL Paolo DE CASTRO Eric ANDRIEU Marc TARABELLA Czesław Adam SIEKIERSKI Mairead McGUINNESS Esther HERRANZ GARCÍA Ulrike MÜLLER Maria HEUBUCH
Dáta oscailte : 07-03-2016
Dáta don titim ar lár : 07-06-2016
Líon na sínitheoirí : 151 - 08-06-2016

Dearbhú i scríbhinn on European tourism EN

07-09-2015 P8_DCL(2015)0047 Tite ar lár
Ivan JAKOVČIĆ Isabella DE MONTE Remo SERNAGIOTTO Igor ŠOLTES Martina DLABAJOVÁ Claudia ȚAPARDEL Franc BOGOVIČ Davor ŠKRLEC Jozo RADOŠ Gesine MEISSNER Kaja KALLAS Angelika MLINAR António MARINHO E PINTO Ilhan KYUCHYUK Maite PAGAZAURTUNDÚA Ulrike MÜLLER Flavio ZANONATO Enrico GASBARRA István UJHELYI
Dáta oscailte : 07-09-2015
Dáta don titim ar lár : 07-12-2015
Líon na sínitheoirí : 100 - 08-12-2015

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg

Seoladh poist

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles