Please fill this field
Ilhan KYUCHYUK Ilhan KYUCHYUK
Ilhan KYUCHYUK

Grúpa Renew Europe

Comhalta

an Bhulgáir - Movement for Rights and Freedoms (an Bhulgáir)

Dáta Breithe : , Sevlievo

8ú Téarma Parlaiminteach Ilhan KYUCHYUK

Grúpaí polaitiúla

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grúpa Chomhghuaillíocht na Liobarálaithe agus na nDaonlathaithe don Eoraip - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movement for Rights and Freedoms (an Bhulgáir)

Comhalta

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht um chaidreamh le tíortha Mhaghrib agus le hAontas Arabach Mhaghrib
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

Comhalta ionadaíoch

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Chultúr agus um Oideachas
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Chultúr agus um Oideachas
  • 07-03-2018 / 01-07-2019 : An Coiste um Achainíocha

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on creating a competitive EU labour market for the 21st century: matching skills and qualifications with demand and job opportunities, as a way to recover from the crisis EN

07-05-2015 CULT_AD(2015)549410 PE549.410v02-00 CULT
Ilhan KYUCHYUK

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

TUAIRIM ar an togra le haghaigh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár InvestEU

28-11-2018 CULT_AD(2018)627580 PE627.580v02-00 CULT
Angel DZHAMBAZKI

OPINION on boosting growth and cohesion in EU border regions EN

25-06-2018 CULT_AD(2018)620999 PE620.999v02-00 CULT
Theodoros ZAGORAKIS

OPINION on the implementation of the European Disability Strategy EN

13-10-2017 CULT_AD(2017)604815 PE604.815v02-00 CULT
Julie WARD

Tairiscintí i gcomhair rún

Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Trasnálacha móra

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte trascheisteanna móra i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Úachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 139, Iarscríbhinn III

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte

Written explanations of vote

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

16-01-2019

. ‒ Morocco is not only an important trading partner of the EU but also, above all, a valuable and reliable partner in terms of politics, migration control and fighting terrorism. In this context, I believe that the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement will bring benefits for both parties (Morocco and the EU), and for the local population on a political and an economic level.
I warmly congratulate the Commission and the European External Action Service for their efforts to organise and lead consultations with a wide variety of Western Saharan local representatives, civil society and other organisations and bodies. Their broad support for the amendments can be regarded as a guarantee of respect for international law, human rights, minority rights and sustainable development, and as a guarantee vis-à-via the ongoing peace process under the UN umbrella. Therefore, I fully support the amendment of the Euro-Mediterranean Agreement.

16-01-2019

Undoubtedly, in time of digital revolution, robotisation and continually reshaping of the labour market there is a real need public investment to be focus on education and cultural development and more support for creation and innovation.
In this context, I fully support the establishment of the EUinvest programme. I do believe it will make EU funding for investment projects in Europe more efficient and more flexible by mobilising public and private investment. Addressing market failures and investment gaps that hamper growth and helping to reach EU policy goals such as sustainability, scientific excellence and social inclusion.
More efficient and more flexible EU funding will bring not only benefits for EU citizens and Member States but also will increase the support for the European project and will win people’s confidence back with regards to EU institutions and their policies.

12-12-2018

. ‒ The EU is one of the world’s strongest political protagonists, able to promote its values of peace, democracy, the rule of law and human rights. It is essential for EU Member States to understand that they cannot respond effectively to today’s global challenges on their own, but that they can pursue their national interest and have greater leverage in the international arena if they have unified positions with other EU Member States.
Therefore, the EU has to find a way to enhance the cooperation between Member States in order to make the Union’s external policies consistent. Good cooperation among Member States and EU institutions is essential to safeguard our democracy and our common values. In this context, EU soft power and institution building alone cannot be sufficient to exert the Union’s influence in today’s world, where autocratic leaders and hard power are increasingly significant. To be credible and effective, the EU common foreign and security policy (CFSP) needs to be based on joint military capabilities and the willingness of Member States to work together and make compromises.
Therefore, I warmly welcome the establishment of permanent structured cooperation (PESCO) and the EU leaders’ ambitions to increase the Union’s military autonomy and capabilities and thus to improve the CFSP’s effectiveness.

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on increasing energy efficiency in rural, mountainous and remote areas EN

12-09-2016 P8_DCL(2016)0103 Tite ar lár
Jozo RADOŠ Ivan JAKOVČIĆ Tonino PICULA Nedzhmi ALI Franc BOGOVIČ Igor ŠOLTES Ilhan KYUCHYUK Isabella DE MONTE Nicola CAPUTO Patricija ŠULIN Pavel POC
Dáta oscailte : 12-09-2016
Dáta don titim ar lár : 12-12-2016
Líon na sínitheoirí : 101 - 13-12-2016

Dearbhú i scríbhinn on accessibility of housing for vulnerable communities EN

12-09-2016 P8_DCL(2016)0074 Tite ar lár
Damian DRĂGHICI Norica NICOLAI Daciana Octavia SÂRBU Sirpa PIETIKÄINEN Cătălin Sorin IVAN Benedek JÁVOR Ilhan KYUCHYUK Stefan ECK Terry REINTKE Nedzhmi ALI Tomáš ZDECHOVSKÝ Mircea DIACONU Marc TARABELLA Filiz HYUSMENOVA Nicola CAPUTO
Dáta oscailte : 12-09-2016
Dáta don titim ar lár : 12-12-2016
Líon na sínitheoirí : 91 - 13-12-2016

Dearbhú i scríbhinn on supporting the European shipbuilding sector EN

07-03-2016 P8_DCL(2016)0022 Tite ar lár
Ivan JAKOVČIĆ Igor ŠOLTES Jozo RADOŠ Nicola CAPUTO Doru-Claudian FRUNZULICĂ José Inácio FARIA Ilhan KYUCHYUK Romana TOMC Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Hannu TAKKULA Dominique BILDE
Dáta oscailte : 07-03-2016
Dáta don titim ar lár : 07-06-2016
Líon na sínitheoirí : 78 - 08-06-2016

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg