Please fill this field
Morten PETERSEN Morten PETERSEN
Morten PETERSEN

Grúpa Renew Europe

Comhalta

an Danmhairg - Det Radikale Venstre (an Danmhairg)

Dáta Breithe : , Kobenhavn

8ú Téarma Parlaiminteach Morten PETERSEN

Grúpaí polaitiúla

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grúpa Chomhghuaillíocht na Liobarálaithe agus na nDaonlathaithe don Eoraip - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Radikale Venstre (an Danmhairg)

Leas-Chathaoirleach

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Comhalta

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh leis an tSeapáin
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Comhalta ionadaíoch

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : An Coiste Speisialta um Sceimhlitheoireacht

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code (Recast) EN

12-06-2017 LIBE_AD(2017)601042 PE601.042v02-00 LIBE
Morten PETERSEN

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications EN

09-06-2017 LIBE_AD(2017)601038 PE601.038v02-00 LIBE
Morten PETERSEN

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on implementation of the Treaty provisions related to EU citizenship EN

11-01-2019 LIBE_AD(2019)628589 PE628.589v02-00 LIBE
Martina ANDERSON

OPINION on a comprehensive European industrial policy on artificial intelligence and robotics EN

13-12-2018 LIBE_AD(2018)629403 PE629.403v02-00 LIBE
Michał BONI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027 EN

09-11-2018 LIBE_AD(2018)627774 PE627.774v02-00 LIBE
Jeroen LENAERS

Tairiscintí i gcomhair rún

Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Trasnálacha móra

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte trascheisteanna móra i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Úachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 139, Iarscríbhinn III

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte

Written explanations of vote

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

31-01-2019

. – I appreciate the good intentions of the AM from the Greens concerning AM84 and AM85. However, I voted against AM84 and AM85 because secret ballots should be preserved for votes regarding personnel. I fully support efforts to open up the voting process on legislation and promote more transparency in the European Parliament in general. However, in terms of voting for individuals for positions in Parliament such as Quaestors, Vice-President and President, the MEPs should be able to vote freely according to the conscience - and without pressure from outside stakeholders.

31-01-2019

. – For decades, cooperation between the EU and Greenland has been strengthened and now covers important issues such as fisheries, research, environment and infrastructure. It is important to note that this report does not change this close cooperation.
I voted in favour of this report because it proposes a (small) increase in funding for Greenland. However, our support for the suggested new division of funding between the OCTs is dependent on the Council agreeing to the overall increase for the OCTs. In this regard, it is important to note that Greenland’s nominal funds must not be reduced as part of the next MFF. In addition, I would have preferred a stronger emphasis on Greenland’s strategic importance to the EU and on the special relations with Greenland.

17-01-2019

. – I voted in favour of this report, because the European Union promised Lithuania assistance in decommissioning the old Soviet-era Iganilia nuclear power plant in Lithuania. This proposal helps the EU to live up to the commitment made at the accession of Lithuania to the European Union in co-financing the decommissioning of this plant. Decommissioning this plant is also an essential learning moment, and can heighten the EUs competence in closing these kinds of plans in the future.

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on pollinators, honey bee health and the beekeeping sector EN

07-09-2015 P8_DCL(2015)0043 Tite ar lár
Ramon TREMOSA i BALCELLS Mark DEMESMAEKER Marco ZULLO Morten PETERSEN Marit PAULSEN Ulrike MÜLLER Paolo DE CASTRO Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Ian DUNCAN Andreas SCHWAB
Dáta oscailte : 07-09-2015
Dáta don titim ar lár : 07-12-2015
Líon na sínitheoirí : 82 - 08-12-2015

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg