Morten PETERSEN : Baile 

Leas-Chathaoirleach 

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh 

Comhalta 

An Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Tuirc 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
An Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil