Please fill this field
Luke Ming FLANAGAN Luke Ming FLANAGAN
Luke Ming FLANAGAN

An Grúpa den Chlé Aontaithe Eorpach/den Chlé Ghlas Nordach

Comhalta

Éire - Independent (Éire)

Dáta Breithe : , Roscommon

8ú Téarma Parlaiminteach Luke Ming FLANAGAN

Grúpaí polaitiúla

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach - Comhalta
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach - Comhalta an bhiúró
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach - Comhalta an bhiúró

Páirtithe náisiúnta

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Independent (Éire)

Comhalta

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Afganastáin
 • 11-04-2016 / 18-01-2017 : An Coiste um Rialú Buiséadach
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Rialú Buiséadach
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

Comhalta ionadaíoch

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

One-minute speeches on matters of political importance

15-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-15(1-251-0000)

One-minute speeches on matters of political importance

03-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-03(1-291-0000)

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the proposal for a Council regulation amending Council Regulation (EU) No 560/2014 of 6 May 2014 establishing the Bio-based Industries Joint Undertaking EN

06-09-2017 CONT_AD(2017)606073 PE606.073v02-00 CONT
Luke Ming FLANAGAN

OPINION on legitimate measures to protect whistle-blowers acting in the public interest when disclosing the confidential information of companies and public bodies EN

13-07-2017 ENVI_AD(2017)604553 PE604.553v02-00 ENVI
Luke Ming FLANAGAN

OPINION on EU funds for gender equality EN

19-01-2017 CONT_AD(2017)593962 PE593.962v03-00 CONT
Luke Ming FLANAGAN

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le scor d’athruithe séasúracha ama

20-02-2019 AGRI_AD(2019)630764 PE630.764v02-00 AGRI
Ulrike MÜLLER

OPINION on the implementation of Directive 2009/128/EC on the sustainable use of pesticides EN

27-11-2018 AGRI_AD(2018)615419 PE615.419v02-00 AGRI
Sofia RIBEIRO

OPINION on the state of the debate on the Future of Europe EN

14-11-2018 AGRI_AD(2018)626932 PE626.932v02-00 AGRI
Ivan JAKOVČIĆ

Tairiscintí i gcomhair rún

Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Mion-trasnálacha

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte mion-trascheisteanna i gcomhair freagra ó bhéal, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 130a, Iarscríbhinn III

Trasnálacha móra

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte trascheisteanna móra i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Úachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 139, Iarscríbhinn III

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte

Written explanations of vote

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

18-04-2019

I voted in favour, as at the moment Denmark is a full member of Eurojust (a body established in 2002). The new Eurojust Regulation 2018/1727 will enter into force on 12 December 2019. From that moment, because of Protocol 22 to the Treaties, Denmark will be considered as a third state with respect to Eurojust. However, Denmark has expressed the wish to continue to take part in the activities of Eurojust and this implementing decision will facilitate this.

18-04-2019

The Regulation on the coordination of social security systems (883/2004/EC) and the implementation regulation (987/2009/EC) are currently coordinating the following social security branches: sickness benefits, maternity and equivalent paternity benefits, old-age benefits, survivor’s benefits, benefit in respect of accidents at work and occupational diseases, death grants, unemployment benefits, pre-retirement benefits, family benefits.
It covers workers, but also self-employed and other citizens like pensioners and family members (some with a link to the Residence Directive 2004/38).
There was a procedural vote from the ECR not to proceed with this file in this Plenary, but because I wished to see it dealt with, I voted against that proposal. It passed, so the file has been kicked back. A pity.

18-04-2019

I voted in favour of this. The European Commission presented its last proposal from the Clean Mobility Package, setting CO2 emissions performance standards for lorries for the first time ever, but not including buses and coaches. Collectively, HDVs are responsible for a quarter of total road transport CO2 emissions, or 6% of total EU CO2 emissions. The proposal sets targets for a 15% reduction by 2025 based on 2019 levels, and at least a potential 30% reduction for 2030, subject to review in 2022. Only large lorries are covered, while vocational vehicles, buses, coaches and trailers are exempted until 2022 when the scope will be extended. The proposal includes a mechanism of super-credits to incentivise the uptake of zero and low-emission vehicles (ZLEVs).

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Ceisteanna ar BCE maidir le SMA agus SRA

Féadfaidh Feisirí ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn a chur ar BCE maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus leis an Sásra Réitigh Aonair. Cuirtear na ceisteanna sin faoi bhráid Chathaoirleach an choiste fhreagraigh ar dtús. Riail 140, Riail 141, Iarscríbhinn III

Freagraí ar Cheisteanna ar BCE maidir le SMA agus SRA

Freagra ar cheisteanna na bhFeisirí ar BCE agus ar cheisteanna maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus leis an Sásra Réitigh Aonair. Riail 140, Riail 141, Iarscríbhinn III

Tairiscintí pearsanta i gcomhair rún

Féadfaidh aon Fheisire tairiscint i gcomhair rúin a chur síos ar ábhar a thagann faoi réim ghníomhaíocht AE. Déantar tairiscintí inghlactha a tharchur chuig an gcoiste freagrach, ar coiste é a chinnfidh cén nós imeachta a bheidh le leanúint. Riail 143

Tograí le haghaidh gníomh Aontais

Is féidir le Feisirí iarraidh a thíolacadh don Choimisiún Eorpach gníomh Aontais a mholadh (gníomh nua nó leasú ar ghníomh atá ann cheana). Riail 47

Proposal for a union act PROPOSAL FOR A UNION ACT on strengthening the position of farmers in the food supply chain EN

01-06-2017 B8-0303/2017

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on Alzheimer’s disease EN

05-10-2015 P8_DCL(2015)0057 Tite ar lár
Dominique BILDE Patricija ŠULIN Ivo VAJGL Luke Ming FLANAGAN Ivan JAKOVČIĆ Remo SERNAGIOTTO Milan ZVER Valentinas MAZURONIS Emilian PAVEL Ruža TOMAŠIĆ Jarosław KALINOWSKI Brian HAYES Romana TOMC Sophie MONTEL Enrique CALVET CHAMBON Rolandas PAKSAS Cristian-Silviu BUŞOI Aldo PATRICIELLO Philippe DE BACKER Ivan ŠTEFANEC Filiz HYUSMENOVA Neoklis SYLIKIOTIS Mara BIZZOTTO
Dáta oscailte : 05-10-2015
Dáta don titim ar lár : 05-01-2016
Líon na sínitheoirí : 122 - 06-01-2016

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg