Please fill this field
Luke Ming FLANAGAN Luke Ming FLANAGAN
Luke Ming FLANAGAN

An Grúpa den Chlé Aontaithe Eorpach/den Chlé Ghlas Nordach

Comhalta

Éire - Independent (Éire)

Dáta Breithe : , Roscommon

Baile Luke Ming FLANAGAN

Comhalta

CONT
An Coiste um Rialú Buiséadach
AGRI
An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

Comhalta ionadaíoch

INTA
An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

Gníomhaíochtaí is déanaí

Commissioner Breton’s comments at the SEDE Subcommittee EN

08-07-2020 P-004070/2020 Coimisiún
Ceisteanna i scríbhinn

TUARASCÁIL ar ainmniú Helga Berger ina Comhalta den Chúirt Iniúchóirí

29-06-2020 A9-0126/2020 PE652.386v02-00 CONT
Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir
Mikuláš PEKSA

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Tuairimí - mar scáthrapóirtéir
Bronis ROPĖ
Luke Ming FLANAGAN
Luke Ming FLANAGAN

Ar MHOL NUACHTA PE

RT @lukeming: Labour will be the first political party to ever register less than zero percent in an opinion poll. https://t.co/0k9Y5Rdn9R 

RT @lukeming: Let me see? Mmm. What's the flavour? Cannabis by any chance? https://t.co/GQPvSj058n 

RT @ballyhea14: Superb thread by @emmaclancy123 on the #AppleTax ruling. https://t.co/RwgKRIzCd6 

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg