Please fill this field
Fredrick FEDERLEY Fredrick FEDERLEY
Fredrick FEDERLEY

Grúpa Renew Europe

Leas-Chathaoirleach

an tSualainn - Centerpartiet (an tSualainn)

Dáta Breithe : , Köping

8ú Téarma Parlaiminteach Fredrick FEDERLEY

Grúpaí polaitiúla

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grúpa Chomhghuaillíocht na Liobarálaithe agus na nDaonlathaithe don Eoraip - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Centerpartiet (an tSualainn)

Leas-Chathaoirleach

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht um chaidreamh leis an bParlaimint Phan-Afracach

Comhalta

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Toscaireacht um chaidreamh leis an bParlaimint Phan-Afracach
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : An Coiste Fiosrúcháin um Thomhais Astaíochtaí san Earnáil Gluaisteán
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Comhalta ionadaíoch

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 • 03-07-2015 / 18-01-2017 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments EN

10-11-2016 ITRE_AD(2016)582103 PE582.103v04-00 ITRE
Fredrick FEDERLEY

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants EN

23-04-2015 ITRE_AD(2015)546728 PE546.728v03-00 ITRE
Fredrick FEDERLEY

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

TUAIRIM ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena scoirtear d’athruithe séasúracha ama agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/84/CE

19-02-2019 ITRE_AD(2019)632025 PE632.025v02-00 ITRE
Sven SCHULZE

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Clár InvestEU

15-11-2018 ENVI_AD(2018)627571 PE627.571v02-00 ENVI
Ivo BELET

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013

16-10-2018 AGRI_AD(2018)623976 PE623.976v02-00 AGRI
Czesław Adam SIEKIERSKI

Ceisteanna ó bhéal

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Trasnálacha móra

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte trascheisteanna móra i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Úachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 139, Iarscríbhinn III

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte

Written explanations of vote

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

18-04-2019

Det är viktigt att ha rimliga regler när arbetare i ett land under arbetslösheten väljer att söka jobb i ett annat land. Det ska så klart vara tillåtet att som ny på arbetsmarknaden i ett land få tillgång till socialförsäkringssystem, men det måste finnas en rimlig tid innan man får tillgång till hela systemet – detta för att motverka fusk och orimlig belastning på välfärdssystemen.

17-04-2019

För att EU ska hålla samman är det viktig att konsumenter kan känna förtroende för att produkter håller samma kvalitet i alla delar av unionen. Därför är det bra att reglerna för produktkvalitet förstärks, och jag har således röstat för betänkandet.

17-04-2019

Patentskydd för läkemedel är otroligt viktigt för att garantera fortsatt innovation, vilket blir särskilt viktigt för de forskande företag som söker forska fram ny antibiotika. Givetvis finns det fler läkemedel som behöver skydd och förutsägbarhet, eftersom detta är helt avgörande om vi ska kunna konkurrera globalt med läkemedelsinnovation.
Förslaget innebar en uppluckring av det immateriella skyddet för just läkemedel, vilket skulle skada svensk och europeisk forskning. Det är de forskande läkemedelsföretagen som drabbas hårdast i en redan benhård internationell konkurrens. Det finns här en risk för att Sverige liksom hela Europa förlorar på en försvagad immaterialrätt. Jag valde därför att rösta nej till utkomsten, som inte gav tillräckligt med skydd till de innovativa läkemedelsföretagen.

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on the protection of European seas from chemical and conventional weapons EN

05-10-2015 P8_DCL(2015)0053 Tite ar lár
Ivan JAKOVČIĆ Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Antanas GUOGA Dario TAMBURRANO Rosa D'AMATO Fredrick FEDERLEY Isabella ADINOLFI Enrico GASBARRA Igor ŠOLTES Davor ŠKRLEC Kaja KALLAS Reinhard BÜTIKOFER Franc BOGOVIČ
Dáta oscailte : 05-10-2015
Dáta don titim ar lár : 05-01-2016
Líon na sínitheoirí : 89 - 06-01-2016

Dearbhú i scríbhinn on ending animal testing EN

07-09-2015 P8_DCL(2015)0034 Tite ar lár
Dominique BILDE Sophie MONTEL Rikke-Louise KARLSSON Fredrick FEDERLEY Rolandas PAKSAS Petras AUŠTREVIČIUS Isabella ADINOLFI Emil RADEV
Dáta oscailte : 07-09-2015
Dáta don titim ar lár : 07-12-2015
Líon na sínitheoirí : 60 - 08-12-2015

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg