Please fill this field
Fredrick FEDERLEY Fredrick FEDERLEY
Fredrick FEDERLEY

Grúpa Renew Europe

Leas-Chathaoirleach

an tSualainn - Centerpartiet (an tSualainn)

Dáta Breithe : , Köping

9ú Téarma Parlaiminteach Fredrick FEDERLEY

Grúpaí polaitiúla

  • 02-07-2019 ... : Grúpa Renew Europe - Leas-Chathaoirleach

Páirtithe náisiúnta

  • 02-07-2019 ... : Centerpartiet (an tSualainn)

Comhalta

  • 02-07-2019 ... : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
  • 02-07-2019 ... : An Toscaireacht don chomhar ó Thuaidh agus don chaidreamh leis an Eilvéis agus leis an Iorua, agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Íoslainn agus chun Comhchoiste Parlaiminteach an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE)
  • 10-03-2020 ... : An Coiste um Iascach
  • 19-06-2020 ... : An Coiste Fiosrúcháin um Chosaint Ainmhithe agus iad á nIompar

Comhalta ionadaíoch

  • 02-07-2019 ... : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
  • 02-07-2019 ... : An Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne
  • 10-03-2020 ... : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg