Veuillez remplir ce champ
Fredrick FEDERLEY Fredrick FEDERLEY
Fredrick FEDERLEY

Grúpa Renew Europe

Leas-Chathaoirleach

an tSualainn - Centerpartiet (an tSualainn)

Dáta Breithe : , Köping

Baile Fredrick FEDERLEY

Comhalta

ENVI
An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
PECH
An Coiste um Iascach
DEEA
An Toscaireacht don chomhar ó Thuaidh agus don chaidreamh leis an Eilvéis agus leis an Iorua, agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Íoslainn agus chun Comhchoiste Parlaiminteach an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE)

Comhalta ionadaíoch

ITRE
An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
AGRI
An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
D-CN
An Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne

Gníomhaíochtaí is déanaí

Alleged 'LGBTI-free zones' in Poland EN

04-03-2020 E-001340/2020 Coimisiún
Ceisteanna i scríbhinn
13-02-2020
Written explanations of vote

Ojämställdheten finns med genom hela livet, i hela samhället. Kvinnor och män har inte samma rättigheter, skyldigheter eller möjligheter. Det är därför självklart för mig att stödja denna resolution, som inför FN:s kvinnokommissions nästa möte tydligt tar ställning för vad som bör prioriteras.
Vidare är det givet för mig att driva på för fler ledande kvinnor inom bolag och ett stärkt företagande för kvinnor. Stor försiktighet bör dock iakttas när det kommer till vad EU får reglera i privata aktörers verksamhet. Jag kan inte stödja offentligt sanktionerad kvotering i bolagsstyrelser, vare sig på nationell nivå eller på EU-nivå.

12-02-2020
Written explanations of vote

Vietnam är redan i dag Sveriges tolfte största handelspartner utanför EU. Eftersom EU-medlemsländerna redan i stor utsträckning handlar med Vietnam, är ett progressivt frihandelsavtal det bästa sättet för EU att verka för bättre förhållanden i Vietnam. EU har redan använt sig av handelsförhandlingarna för att påverka landet i en positiv riktning. Förra året ratificerade Vietnam, efter starka påtryckningar från EU, ILO:s konvention nr 98 om kollektivavtal. Åtaganden om miljö, klimat och arbetstagares rättigheter i avtalet kommer att leda till förbättringar, medan ett nej till avtalet cementerar status quo.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg

Seoladh poist

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Willy Brandt 07M033
    1047 Bruxelles