Fredrick FEDERLEY : Baile 

Comhalta 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Toscaireacht don chomhar ó Thuaidh agus don chaidreamh leis an Eilvéis agus leis an Iorua, agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Íoslainn agus chun Comhchoiste Parlaiminteach an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE) 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe 
An Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

SV  
 
Written explanations of vote 
SV  
 
Written explanations of vote 
SV  
 
Written explanations of vote 

Teagmháil